Wednesday, February 04, 2009

ನೆನಪು - ಕೆರೆಮನೆ ಶಂಭು ಹೆಗಡೆ


Keremane Shambhu Hegde

6 comments:

Jayashree said...

endinante, good work. swalpa vyakti parichaya baredidre channagittu.

Ranjita said...

hey chitra chuper...:)

Anonymous said...

good work pramod

manju said...

Good work Pramod

Anonymous said...

avaru bareyodakkinta neenu avaranna bareyode chenda maraaya...!

Pramod P T said...

thanks Jshree,
Shambhu hegaDeyavara bagge haagu Idagunji Mahaganapathi Yakshagana Mandali ya parichayada bagge ondu link koTTiddEne.

thanks Ranju, Manju, Ano's 1 & 2 :):)