Thursday, January 25, 2007

ಇತಿಹಾಸ ಅಡಗಿಹುದೋ? ವೈಭವ ಹುದುಗಿಹುದೋ?
ಯಾವ ವೈಭವ ಸಹಿಸಿಹುದು ಕಾಲದ ಹೊಡೆತ!
ಕಾಲದೊಳಗೆ ಕಳೆದರೂ ಮರುಕಳಿಸುವುದು ಇತಿಹಾಸ.
-ಜಯಶ್ರೀ
(ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ ಗುಡ್ಡ, ಈ ಬಾರಿ ತೈಲ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ.
Chandragutti Hill, this time with 'oil on canvas'.)