Wednesday, November 19, 2008

"ನನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಸಿನಿಮಾ"
ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರ ಗೌರವಾರ್ಥ
ಸಿನಿಮಾ ರಸಗ್ರಹಣ ಶಿಬಿರ - ಚಿಂತನಾ ಕೂಟ
ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ.ಕಾಂ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ.ಕಾಂ ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ