Thursday, May 24, 2007

'ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಕವಿತೆ' (illustration, mixed media)
20-5-2007 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಹತ್ವಾರ್ ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ 'ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಕವಿತೆ' ಗೆ.
ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, sp@kanlit.com, arehalliravi@kanlit.com


'ಕಟ್ ಸೀಟ್ (illustration, mixed media)
20-5-2007 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಕಟ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತಿತ್ತರ ಕತೆಗಳಿಗೆ.
ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, sp@kanlit.com, arehalliravi@kanlit.com